Κρέτα Φαρμ: Στα 648.560 ευρώ το συνολικό μέρισμα

Το συνολικό μέρισμα προς διανομή για τη χρήση 2008 ανακοίνωσε η εταιρία Κρέτα Φαρμ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το συνολικό μέρισμα ανέρχεται σε 648.560 ευρώ που αναλογεί σε μέρισμα 0,022 ευρώ λεπτά ανά μετοχή.... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα