Αύξηση 1,25 δισ. ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 1,250 δισ. ευρώ. Η προτεινόμενη α... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα