90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 6–7–1932

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ: […] Τοιουτοτρόπως από την ομάδα των αριστερών την οποίαν είχε σχηματίση ο Στάλιν, δεν μένει ακόμη όρθιος παρά μόνον ο Καγάνοβιτς [φωτ.]. Αλλά και αυτούαι ημέραι φαίνονται μετρημέναι πλέον. Αι αθόρυβοι αυταί μεταβολαί του καθεστώτος, αι επαναστάσεις αυταί του δωματίου, δεν είνε εντελώς νέον φαινόμενον εις την Σοβιετικήν Ενωσιν. Αυτός ούτος ο Στάλιν […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 6–7–1932,90 chrOnia prin… 6–7–1932