80 χρoνια πριν... 8-12-1938

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΤΗ: Οι δημοσιογράφοι [...], χρεωστούντες την υπόστασίν των εις τον Γουτεμβέργιον, θα έπρεπε να εορτάσουν την 500ετηρίδα από της εκτυπώσεως της Βίβλου, εις το πρώτον τυπογραφικόν μηχάνημα [...].

Keywords
Τυχαία Θέματα