Ενοπλες Δυνάμεις και 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και περισσότερο λόγος για τις επιπτώσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η πρώτη συντελέστηκε τον 18ο αιώνα με τη χρησιμοποίηση του ατμού στις συγκοινωνίες, η δεύτερη στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με την ανακάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας και η τρίτη στο τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα με την εισαγωγή της πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία.

Keywords
Τυχαία Θέματα