80 χρoνια πριν... 8-11-1938

ΕΚΛΕΙΨΗ ΣΕΛΗΝΗΣ: Μέγα θέαμα χθες την νύκτα εις το θέατρον του ουρανού και θέαμα όχι σύνηθες, ώστε να είπη κανείς ότι εκουράσθη να το βλέπη, διότι δεν ξαναείδαμεν ολικήν έκλειψιν σελήνης από της 8ης Ιανουαρίου 1936. Εις το θέαμα ήσαν προσκεκλημένοι όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης.

Keywords
Τυχαία Θέματα