80 χρoνια πριν... 16-3-1939

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑ: [...] ο Καγκελλάριος διήλθε σήμερον την τσεχικήν μεθόριον και εισήλθεν εις την Βοημίαν υπό σφοδράν χιονοθύελλαν. [...] Ο κ. Χίτλερ, συνοδευόμενος υπό των αρχηγών του στρατού και του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, κατηυθύνθη εις την Πράγαν, της οποίας ο πληθυσμός εδέχθη μετά σιγής την είσοδον του γερμανικού στρατού. [...]

Keywords
Τυχαία Θέματα