Απογραφή προσωπικού ΝΠΙΔ και δημοτικών επιχειρήσεων

Σε απογραφή του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και των δημοτικών επιχειρήσεων μέχρι τις 30 Αυγούστου θα προχωρήσουν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης των Γιάννη Μιχελάκη και Γιάννη Στουρνάρα αντίστοιχα.

Στην απόφαση αναφέρεται πως οι αρμόδιες διευθύνσεις των Υπουργείων θα πρέπει να διαβιβάσουν τις σχετικές οδηγίες σε όλα τα ΝΠΙΔ

και τις δημοτικές επιχειρήσεις μέχρι τις 19 Ιουλίου 2013.

Στην απόφαση αναφέρεται πως:

-Οι αρμόδιοι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ή οι υπεύθυνοι για το προσωπικό θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο Excel με τα στοιχεία του προσωπικού τους.

-Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι απογράφονται από το φορέα που ανήκουν και όχι από το φορέα στον οποίο υπηρετούν με απόσπαση. Οι πληροφορίες που θα χρειαστούν για κάθε απογραφόμενο είναι: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΜΚΑ, Φορέα Απασχόλησης, Εργασιακή Σχέση, Ημερομηνία Πρόσληψης στο Φορέα, Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης, Κατηγορία Εκπαίδευσης, Προϋπηρεσία σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (έτη, μήνες, μέρες).

-Παράλληλα με την επεξεργασία του ανωτέρω αρχείου, ο κάθε προϊστάμενος διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού, ή ο υπεύθυνος για το προσωπικό, θα πρέπει να μεριμνήσει για την αποστολή συνοδευτικού εγγράφου (επισυνάπτεται υπόδειγμα), στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή του υπεύθυνου για το προσωπικό, καθώς και ο συνολικός αριθμός των απογεγραμμένων που περιέχονται στο αρχείο excel.

Keywords
Τυχαία Θέματα