Από ποιες περιοχές θα περάσει ο αγωγός TAP – Κατατέθηκε η μελέτη

14:29 8/8/2013 - Πηγή: KoolNews

Την μελέτη που εμπεριέχει τη διαδρομή του αγωγού TAP στη χώρα μας κατέθεσε Κοινοπραξία στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων συμπεριλαμβάνεται επίσης και το τι πρόκειται να συμβεί στις περιοχές Natura 2000, μέσα από τις οποίες διέρχεται. Από τους κήπους του Έβρου και τα ελληνοτουρκικά σύνορα έως και τα σύνορα Ελλάδας Αλβανίας θα εκτείνεται το ελληνικό μέρος του αγωγού

TAP ακολουθώντας μία διαδρομή όμοια με αυτή των υπαρχόντων αγωγών φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη έως τώρα όδευση, ο αγωγός θα περάσει από επτά περιοχές Natura 2000 στις οποίες θα αποφευχθεί η διάνοιξη τάφρων στα σημεία διασταύρωσης με ποταμούς . Η εταιρία που έχει αναλάβει το έργο θα θέσει στην κρίση των τοπικών κοινωνιών από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός τη μελέτη σε σειρά συναντήσεων από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 18 Οκτωβρίου.

Ο αγωγός θα καλύψει μία απόσταση 543χλμ. στην ελληνική επικράτεια και θα περιλαμβάνει ένα σταθμό συμπίεσης στο Έβρο καθώς και έναν ακόμη στις Σέρρες στο απώτερο μέλλον, εφόσον αποφασισθεί ο διπλασιασμός της μεταφορικής ικανότητας από 10 σε 20 δις κυβικά μέτρα ετησίως. Στη μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές εκτός από τα προαναφερθέντα περιλαμβάνονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή καθώς και κατά τη λειτουργία του αγωγού.

Παράλληλα στη μελέτη εμπεριέχονται και μέτρα για την μείωση της επίδρασης στο περιβάλλον με βάση τους διεθνείς δείκτες. Η κατασκευή του αγωγού TAP αναμένεται να αρχίσει στα μέσα του 2015 και η ολοκλήρωσή του 3,5 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών

Keywords
Τυχαία Θέματα