ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEPHROTECH A.E ME ΑΦΜ:095552222 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨.

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEPHROTECH A.E ME ΑΦΜ:095552222 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨.
Ημ/νια: 02/04/2013
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
ΑΔΑ: ΒΕΑΚ46907Τ-ΟΩΥ
Keywords
Τυχαία Θέματα