Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270 / 81

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270 / 81
Ημ/νια: 08/03/2013
Φορέας: Δήμος Βιάννου
ΑΔΑ: ΒΕΔΘΩ94-8Ε6
Keywords
Αναζητήσεις
πδ 270/1981, προεδρικο διαταγμα 270/81
Τυχαία Θέματα