ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Ημ/νια: 28/02/2013
Φορέας: Δήμος Λοκρών
ΑΔΑ: ΒΕΔΥΩΛΤ-ΧΜΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα