ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ 548/12 ΚΑΤΑ 3 ΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5α ΑΡΘΡ.29ΤΟΥ Ν. 4067/12 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15-12-2015 ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ 548/12 ΚΑΤΑ 3 ΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5α ΑΡΘΡ.29ΤΟΥ Ν. 4067/12 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15-12-2015 ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Ημ/νια: 04/01/2013
Φορέας: Δήμος Βόλου
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩ96-ΞΟ6
Keywords
Τυχαία Θέματα