ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕ ΕΠΚΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕ ΕΠΚΑ
Ημ/νια: 04/01/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΓ-ΝΔΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα