ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,10% ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -2011

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,10% ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -2011
Ημ/νια: 21/01/2013
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΟΡΑΣ-ΡΓΚ
Keywords
Τυχαία Θέματα