Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθμ. 167/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ σχετικά με “Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Προµήθειας γραφικής ύλης και (λοιπών) ειδών γραφείου, αναλωσίµων εκτυπωτών – φαξ – φωτοτυπικών και φωτοτυπικό – µηχανογραφικό υλικό για το έτος 2012» – Ανάδειξη αναδόχου”.

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθμ. 167/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ σχετικά με “Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού «Προµήθειας γραφικής ύλης και (λοιπών) ειδών γραφείου, αναλωσίµων εκτυπωτών – φαξ – φωτοτυπικών και φωτοτυπικό – µηχανογραφικό υλικό για το έτος 2012» – Ανάδειξη αναδόχου”.
Ημ/νια: 17/12/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΔΑ: Β4ΜΓΟΡ1Φ-872
Keywords
Τυχαία Θέματα