Έγκριση οργανωμένου προγράμματος αποκατάστασης στο οποίο προβλέπεται η χορήγηση κινήτρου επανένταξης του διασυνδεόμενου με το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Έγκριση οργανωμένου προγράμματος αποκατάστασης στο οποίο προβλέπεται η χορήγηση κινήτρου επανένταξης του διασυνδεόμενου με το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Ημ/νια: 02/04/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕΑΞΘ-ΙΤΜ
Keywords
Τυχαία Θέματα