ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ
Ημ/νια: 03/04/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ9-ΒΡΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα