ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
Ημ/νια: 04/12/2012
Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: Β4Μ77ΛΨ-ΜΣΟ
Keywords
Τυχαία Θέματα