ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Ημ/νια: 04/04/2012
Φορέας: Δήμος Σιντικής
ΑΔΑ: Β4ΩΛΩ1Υ-ΚΒΜ
Keywords
Αναζητήσεις
άδεια περίφραξης διαυγεια
Τυχαία Θέματα