Έγκριση δαπάνης για παροχή εκπαιδευτικού έργου για τις ανάγκες του ΕΑΠ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για παροχή εκπαιδευτικού έργου για τις ανάγκες του ΕΑΠ
Ημ/νια: 02/04/2013
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΔΑ: ΒΕΑΚ46ΨΖΣΘ-09Χ
Keywords
Τυχαία Θέματα