Εγκατάσταση εποχιακής αυτοκινούμενης καντίνας ιδιοκτησίας Καναβού Σωτηρίου, σε ιδιόκτητο αγρόκτημα πλησίον της παραλίας της Βοϊδοκοιλιάς, του Δ.Δ. Πετροχωρίου, Δήμου Πύλου-Νέστορος

Θέμα: Εγκατάσταση εποχιακής αυτοκινούμενης καντίνας ιδιοκτησίας Καναβού Σωτηρίου, σε ιδιόκτητο αγρόκτημα πλησίον της παραλίας της Βοϊδοκοιλιάς, του Δ.Δ. Πετροχωρίου, Δήμου Πύλου-Νέστορος
Ημ/νια: 23/03/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β448Γ-Ν9Λ
Keywords
Τυχαία Θέματα