Δέσμευση πίστωσης ύψους 20,55 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της μονάδος , Κ.Α.Ε 3352 οικ. έτος 2011 για την απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ μηνός Δεκεμβρίου 2011.

Θέμα: Δέσμευση πίστωσης ύψους 20,55 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της μονάδος , Κ.Α.Ε 3352 οικ. έτος 2011 για την απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ μηνός Δεκεμβρίου 2011.
Ημ/νια: 28/12/2011
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΔΑ: 45ΨΗ469ΗΜΟ-06Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα