ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΔΟΧ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΔΟΧ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)
Ημ/νια: 25/11/2011
Φορέας: Δήμος Αβδήρων
ΑΔΑ: 457ΗΩ6Γ-ΑΝ9
Keywords
Τυχαία Θέματα