ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε.

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε.
Ημ/νια: 19/06/2012
Φορέας: Δήμος Αγίας Παρασκευής
ΑΔΑ: Β4ΛΥΩ6Υ-Υ01
Keywords
Τυχαία Θέματα