ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 69 /2012 Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης –Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής –Απευθείας Ανάθεση έργου «Συντήρηση Κοιμητηρίων Δ.Κ Αλιβερίου

Θέμα: ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 69 /2012 Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης –Έγκριση ΤεχνικήςΠεριγραφής –Απευθείας Ανάθεση έργου «ΣυντήρησηΚοιμητηρίων Δ.Κ Αλιβερίου
Ημ/νια: 12/06/2012
Φορέας: Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
ΑΔΑ: Β4ΛΦΩΛΡ-Υ9Λ
Keywords
Τυχαία Θέματα