ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (έγκριση πληρωμών με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης για παροχή υπηρεσιών στην υπηρεσία καθαριότητας. (απόφ. Ο.Ε. αρ. 464/2012)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (έγκριση πληρωμών με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης για παροχή υπηρεσιών στην υπηρεσία καθαριότητας. (απόφ. Ο.Ε. αρ. 464/2012)
Ημ/νια: 02/11/2012
Φορέας: Δήμος Τρικκαίων
ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΗ9-57Ω
Keywords
Τυχαία Θέματα