35/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Θέμα: 35/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ημ/νια: 31/10/2012
Φορέας: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ήλιδας
ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΕ9Ρ-9ΗΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα