Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 45 η οποία αφορά Μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαρτίου 2013 μονίμων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας με σύμβαση εργασίας Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το Ν.3463/2006 ΚΔΚ άρθρο 158 & 160.

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 45 η οποία αφορά Μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαρτίου 2013 μονίμων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας με σύμβαση εργασίας Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το Ν.3463/2006 ΚΔΚ άρθρο 158 & 160.
Ημ/νια: 01/03/2013
Φορέας: Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
ΑΔΑ: ΒΕΔΓΩΞΩ-3ΓΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα