Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 43 η οποία αφορά Μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαρτίου 2013 μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκροφωτισμού με σύμβαση εργασίας Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το Ν.3463/2006 ΚΔΚ άρθρο158 &160 .

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 43 η οποία αφορά Μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαρτίου 2013 μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκροφωτισμού με σύμβαση εργασίας Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το Ν.3463/2006 ΚΔΚ άρθρο158 &160 .
Ημ/νια: 01/03/2013
Φορέας: Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
ΑΔΑ: ΒΕΔΓΩΞΩ-3ΘΥ
Keywords
Τυχαία Θέματα