ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Καταβολή δαπάνης προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-2210

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Καταβολή δαπάνης προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-2210
Ημ/νια: 30/12/2011
Φορέας: Δήμος Αρταίων
ΑΔΑ: Β44ΤΩΨΑ-ΣΔΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα