ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΕ 2224 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 90-24/184 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012

Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΕ 2224 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 90-24/184 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
Ημ/νια: 05/12/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΜΕ9-ΔΙ3
Keywords
Τυχαία Θέματα