131155 - ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΛΠ 170-2/10/2012 για διάφορα έξοδα υλικών για ΔΕΠΑΝΟΜ, ποσού 6,36 €.

Θέμα: 131155 - ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΛΠ 170-2/10/2012 για διάφορα έξοδα υλικών για ΔΕΠΑΝΟΜ, ποσού 6,36 €.
Ημ/νια: 04/10/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΠΑΝΟΜ
ΑΔΑ: Β43246ΨΧΩΑ-ΗΟΜ
Keywords
Τυχαία Θέματα