131159 - ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ. Αγορά χαρτικών - απορρυπαντικών για ΔΕΠΑΝΟΜ (ΤΔΑ 228), ποαού 145,53 €.

Θέμα: 131159 - ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ. Αγορά χαρτικών - απορρυπαντικών για ΔΕΠΑΝΟΜ (ΤΔΑ 228), ποαού 145,53 €.
Ημ/νια: 04/10/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΠΑΝΟΜ
ΑΔΑ: Β43246ΨΧΩΑ-5ΦΒ
Keywords
Τυχαία Θέματα