Τροπολογία του υπουργείου Παιδείας στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Τροπολογία που περιλαμβάνει ρυθμίσεις (1) για την απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι., (2) την παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων των ΑΕΙ, (3) τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (4) τη χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισμό και λειτουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών δομών, και (5) την Εθνική Μονάδα Συντονισμού «Erasmus+» και «European Solidarity Corps», κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, από το
υπουργείο Παιδείας. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο "Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" το οποίο εισάγεται για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου.Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:1.α. Απαλλάσσονται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, από 1-1-2021 έως 30-6-2021, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έως την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, έχουν συνάψει με την ιδιότητα του μισθωτή, σύμβαση μίσθωσης ακινήτου είτε με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) είτε με τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι., με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων εντός χώρων των Α.Ε.Ι., εφόσον εξακολουθεί η αναστολή κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία λόγω πανδημίας.β. Προβλέπεται ότι, συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι. που έχουν συναφθεί και δεν έχουν λήξει έως την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων μεταξύ είτε Α.Ε.Ι. είτε των εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και φυσικών ή νομικών προσώπων, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., μπορεί να παρατείνονται με τους ίδιους συμβατικούς
Keywords
Τυχαία Θέματα