Νέος Σύνδεσμος για τα στερεά απόβλητα στην Αττική

Τη σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής αποφάσισε ο υπουργός Εσωτερικών. Πρόεδρος του Συνδέσμου αναλαμβάνει ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός, ενώ ορίζεται το ύψος των ετήσιων εισφορών των Δήμων που είναι μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., η τιμολογιακή πολιτική, οι υπηρεσίες που θα τιμολογούνται κ.αΗ απόφαση έχει ως εξής: Άρθρο 1
Keywords
Τυχαία Θέματα