Ενστάσεις Μουσικών Αναπληρωτών 2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας: http://e-aitisi.sch.gr έχουν αναρτηθεί και οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2011-2012, των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 (σχετική αριθμ. 78910/Δ2/13-07-2011 εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις σε
Keywords
Τυχαία Θέματα