Εμπλουτισμένα με ηλεκτρονικό υλικό τα βιβλία Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου στο Ψηφιακό Σχολείο

Τα βιβλία Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου που φιλοξενεί η ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου εκτός από την απλή μορφή του κειμένου είναι ανηρτημένα και σε άλλη εμπλουτισμένη μορφή. Αν κανείς ανοίξει τις διδακτικές ενότητες της εμπλουτισμένης μορφής των δύο αυτών βιβλίων Θρησκευτικών μπορεί να βρει σε διάφορα σημεία των μαθημάτων νέο υλικό,
Keywords
Τυχαία Θέματα