Λαγόχειλο Λυκόστομα- Τι είναι, πώς αντιμετωπίζεται

12:02 23/7/2012 - Πηγή: OnlyCY

Σχιστία της υπερώας, κοινώς ουρανίσκου, γνωστή ως λυκόστομα. Μπορεί να συνυπάρχει με τη χειλεοσχιστία ή εμφανίζεται μεμονωμένα με συχνότητα 1:2500 γεννήσεις. Η ποικιλομορφία της έχει οδηγήσει τους ερευνητές σε πολλές ταξινομήσεις, που έχουν βέβαια επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά δεν προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια στην πράξη.

Πολλά προβλήματα δημιουργεί στο νεογνό το λυκόστομα:

στη σίτιση: δε μπορεί να θηλάσει, λόγω αδυναμίας δημιουργίας κενού στη στοματική κοιλότηταστην ομιλία: αργότερα το παιδί παρουσιάζει ένρινη ομιλία, “ρινολαλιά”οδοντικές ανωμαλίες: ελαττωμένη οδοντική σύγκλεισημέση ωτίτιδα και βαρηκοία

Η χειρουργική διόρθωση του λυκοστόματος αρχίζει…

Διαβάστε περισσότερα…

Keywords
Αναζητήσεις
λαγώχειλος φωτογραφείες, λαγοχειλο
Τυχαία Θέματα