Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Η διαδικασία για τους υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλους

Η ανακοίνωση για την υλοποίηση της διαδικασίας δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
Keywords
Τυχαία Θέματα