Ασφαλιστήριο – Προγραμματισμένο χειρουργείο: Η παράλειψη που μπορεί να σας κοστίσει

Η ασφαλιστική εταιρία θα σας αποζημιώσει για μια προγραμματισμένη επέμβαση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, θα ζητήσει όμως να γνωρίζει νωρίτερα για το περιστατικό, ώστε να μπορεί να το αξιολογήσει. Τι θα συμβεί αν αμελήσετε να την ενημερώσετε;
Keywords
Τυχαία Θέματα