Οι νέες τιμές της ΔΕΗ...Είδες η ΔΕΗ ?...

Από την 1η Ιανουαρίου, τίθενται σε ισχύ τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ. Θα γίνουν αυξήσεις μέχρι 13,7 % και μειώσεις μέχρι 13,8 % για τα νοικοκυριά (ανάλογα με το κλιμάκιο της κατανάλωσης), ενώ θα υπάρξουν σημαντικές ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Για την οικιακή κατανάλωση η μέση
μεταβολή των τιμών ανά τετράμηνο διαμορφώνεται ως εξής:


-Από 0 - 800 κιλοβατώρες αύξηση 13,7 %.


-Από 801-1000 kwh αύξηση 2,6 %.


-Από 1001-1200 kwh αύξηση 2,7 %.


-Από 1201-1600 kwh αύξηση επίσης 2,7 %.


-Από 1601-2000 kwh αύξηση 1,6 %.


-Από 2001-3000 kwh μείωση 4,4 %.


-Από 3001 kwh και πάνω, μείωση 13,8 %.

Τα αγροτικά τιμολόγια αυξάνονται κατά 5 % ενώ:

-Για τις μικρές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις (με ισχύ εγκαταστάσεων έως 25 κιλοβάτ) προβλέπονται μειώσεις 7 και 5,9 % αντίστ
Keywords
Τυχαία Θέματα