Βαρόμετρο ΕΥ: Σε επίπεδα ρεκόρ για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Τα επιχειρηματικά στελέχη προβλέπουν ότι η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και των τοπικών οικονομιών θα παραμείνει σταθερή ή θα βελτιωθείΗ οργανική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για τις εταιρείες στην Κεντρική και Νοτιοανατολική ΕυρώπηΟι προθέσεις για σύναψη συμφωνιών παραμένουν σε επίπεδα ρεκόρ, με περισσότερα από τα μισά ανώτατα στελέχη να επιδιώκουν ενεργά συγχώνευση ή εξαγορά κατά το επόμενο δωδεκάμηνο

Αισιοδοξία σχετικά με τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) κατά το 2018 εκφράζουν στελέχη επιχειρήσεων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική (Κ&ΝΑ) Ευρώπη, σύμφωνα με τη 17η έκδοση

του Global Capital Confidence Barometer (CCB) της ΕΥ. Παρά τη συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των επιχειρήσεων της περιοχής δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν ενεργά σύναψη συμφωνιών κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ το 79% προβλέπει ότι η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν, σε παγκόσμιο και εγχώριο επίπεδο, κυρίως θετική ή σταθερή ανάπτυξη εταιρικών εσόδων, διαθεσιμότητα πιστώσεων και αποτιμήσεις κεφαλαίου.

Νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη ενόψει διαταραχών στις αγορές

Τα επιχειρηματικά στελέχη στην Κ&ΝΑ Ευρώπη επιδιώκουν ισορροπία μεταξύ οργανικής και μη-οργανικής ανάπτυξης. Ο εντοπισμός ευκαιριών για ανάπτυξη – ιδιαίτερα Σ&Ε, κοινοπραξίες και συνεργασίες – θα αποτελέσει προτεραιότητα για το 22% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, με την οργανική ανάπτυξη να παραμένει, όμως, πρώτη στις προτιμήσεις τους (71% έναντι 66%). Σε ότι αφορά τη μη-οργανική ανάπτυξη, περισσότερη αξία εντοπίζεται στις Σ&Ε, παρά σε κοινοπραξίες ή συνεργασίες – τόσο σε Κ&ΝΑ Ευρώπη όσο και διεθνώς.

Σύμφωνα με την έρευνα, βασικές επιχειρηματικές προκλήσεις – ιδιαίτερα η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας και ο μετασχηματισμός των επιχειρηματικών μοντέλων των εταιρειών (27%), αλλά και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από εταιρείες σε άλλους κλάδους (26%) – ασκούν επιπρόσθετη πίεση στις επιχειρήσεις της περιοχής. Οι επικεφαλής τους προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προληπτικά τις εν λόγω διαταραχές μέσω στρατηγικών προσλήψεων και στοχευμένη επιμόρφωση, ώστε να προετοιμάσουν το προσωπικό για τις νέες τεχνολογικές αλλαγές.

Γενικά το 43% των στελεχών της περιοχής πιστεύουν ότι η ανοικτή επικοινωνία και η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις συζητήσεις θα αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της επιτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Επιπρόσθετα, δεν αναμένονται εξαγορές με προσχεδιασμένα κεφάλαια που στοχεύουν σε επενδύσεις τύπου CVC (Corporate venture capital) – 48% των ερωτηθέντων τις τοποθέτησαν σε 6% με 10% τα επόμενα τρία χρόνια. Οι κινητήριες δυνάμεις για αυτού του είδους τις επενδύσεις είναι η πρόσβαση σε νέες δυνατότητες και τεχνολογίες (37%), και η επιτάχυνση της Έρευνας &Ανάπτυξης και της καινοτομίας (37%).

Τομεακή Εστίαση

Η τεχνολογία είναι ο πλέον συνηθισμένος τομέας στον οποίο οι συμμετέχοντες εντόπισαν υψηλή σύγκλιση με τον δικό τους τομέα. Οι τρεις κλάδοι για τους οποίους εκδηλώνονται οι περισσότερες επενδυτικές προθέσεις περιλαμβάνουν τις τηλεπικοινωνίες (80%), την τεχνολογία (70%) και τις βιοεπιστήμες (69%). Σε ότι αφορά τον γεωγραφικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων, τα επιχειρηματικά στελέχη της Κ&ΝΑ Ευρώπης δηλώνουν έτοιμα να επενδύσουν κυρίως στις ΗΠΑ, ακολουθούμενες από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Τσεχία και τη Ρουμανία.

Προοπτικές Σ&Ε

Η αυξανόμενη αισιοδοξία για τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες έχει δημιουργήσει ένα ιδανικό περιβάλλον για σύναψη συμφωνιών, με τις προθέσεις να παραμένουν σε επίπεδα ρεκόρ. Συνολικά, 53% των συμμετεχόντων στη Κ&ΝΑ Ευρώπη, θα επιδιώξουν ενεργά Σ&Ε το επόμενο δωδεκάμηνο. Πρόκειται για αύξηση 1% σε σύγκριση με τη δεύτερη μεγαλύτερη ένδειξη προθέσεων που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2015. Οι προσδοκίες για την ανάπτυξη της αγοράς σύναψης συμφωνιών μέσα στους επόμενους 12 μήνες είναι ισορροπημένες μεταξύ βελτίωσης (49%) και σταθερότητας (48%).

Το 65% των συμμετεχόντων από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη θεωρούν ότι δεν αναμένεται καμία αλλαγή στις ευκαιρίες για Σ&Ε, πολύ περισσότεροι, δηλαδή, από το παγκόσμιο δείγμα που τοποθετείται στο 59%. Το γεγονός αντικατοπτρίζει τις ήδη πολύ υψηλές προσδοκίες των χωρών της Κ&ΝΑ Ευρώπης. Κινητήρια δύναμη των σχεδίων Σ&Ε φαίνεται να είναι αύξηση του μεριδίου αγοράς (32%), η απόκτηση καινοτομίας (23%) και η επέκταση σε νέες αγορές (21%).

Ο Στέλιος Δημητρίου, Συνεταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΥ Κύπρου, δηλώνει:

«Οι Σ&Ε είναι πιο σημαντικές από ποτέ για την επιβίωση και ανάπτυξη των οργανισμών. Εισερχόμαστε σε μια εποχή μεταμόρφωσης του χαρτοφυλακίου όπου πέντε κυρίαρχοι παράγοντες – ψηφιακή ανάπτυξη, ανάγκη για παγκοσμιοποίηση, αυξανόμενα ιδιωτικά κεφάλια, ακτιβισμός και περιεκτική ανάπτυξη – θα διαμορφώσουν τις στρατηγικές Σ&Ε. Οι εταιρείες οφείλουν να επανεξετάσουν την επιχειρηματική τους προσέγγιση, διαχειριζόμενες ενεργά το παρόν και προβλέποντας το μέλλον».

Keywords
Τυχαία Θέματα