Το Συμβούλιο των Κ-Μ υιοθετεί τη γενική του θέση για το Erasmus +

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα τη θέση του (μερική γενική προσέγγιση) για το πρόγραμμα Erasmus + για την περίοδο 2021-2027, για έναν προτεινόμενο κανονισμός που "θα διευρύνει την προσφορά ευκαιριών μάθησης στην Ευρώπη και πέραν αυτών σε περισσότερους ανθρώπους σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο και θα επεκταθεί επίσης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης".

"Το πρόγραμμα Erasmus

+ αφορά την επένδυση σε ανθρώπους και με την επέκταση της μαθησιακής κινητικότητας και των ανταλλαγών, το πρόγραμμα θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη πολλών ατόμων και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας Ευρώπη", δήλωσε σχετικά ο Heinz Fassmann, ομοσπονδιακός Υπουργός Παιδείας, Επιστήμης και Έρευνας της Αυστρίας.

Επιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα κανονισμό που επιτρέπει στην Κομισιόν να εξαιρέσει δύο πρόσθετες κατηγορίες εθνικών επιδοτήσεων από τους τυποποιημένους ελέγχους που απαιτούνται βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και συγκεκριμένα για:

α) εθνικά κονδύλια σε συνδυασμό με κεντρικά διαχειριζόμενα κονδύλια της ΕΕ, όπως το Ταμείο InvestEU ή τα έργα "Seal of Excellence" που προβλέπονται από το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία.

β) εθνικά κονδύλια για έργα που υποστηρίζονται από τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες θα απλοποιήσουν σημαντικά την εθνική χρηματοδότηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα νέα κονδύλια της ΕΕ που προβλέπονται από το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο εγκρινόμενος κανονισμός θα βελτιώσει την αλληλεπίδραση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ενώ θα επιτρέψει στην Κομισιόν να προβεί σε στοχευμένες τροποποιήσεις στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, ώστε τα εθνικά διαχειριζόμενα κεφάλαια και τα κεντρικά διαχειριζόμενα κονδύλια της ΕΕ να μπορούν να συνδυαστούν όσο το δυνατόν ομαλότερα, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν ότι δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί από την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες θα ενταχθούν στον λεγόμενο «κανονιστικό κανονισμό», ο οποίος αποτελεί τη νομική βάση για την οποία η Επιτροπή κηρύσσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων συμβατές με την εσωτερική αγορά και επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν άμεσα ορισμένα έργα χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κομισιόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα