Τέταρτη επικαιροποίηση του "Εξάντας", 482 έργα από τα 847 έχουν ολοκληρωθεί

Η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοινώνει την τέταρτη επικαιροποίηση του προγράμματος παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου «Εξάντας».

Η εν λόγω επικαιροποίηση, όπως και οι άλλες τρεις προηγούμενες, ικανοποιούν την υποχρέωση που αναλήφθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2019, εκ μέρους της Προεδρίας για τακτική επίσημη ενημέρωση των πολιτών, επί του συνόλου των κυβερνητικών έργων και πολιτικών.

Συγκεκριμένα, την παρούσα φάση, η Κυβέρνηση δίνει στη δημοσιότητα πληροφορίες για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα

847 έργων, συνολικής δαπάνης 3,4 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 482 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, τα 159 βρίσκονται υπό κατασκευή, για τα 163 έχει δρομολογηθεί η υλοποίησή τους, ενώ τα υπόλοιπα 43 είναι στάσιμα. Παράλληλα, η Κυβέρνηση ενημερώνει τους πολίτες για την πορεία υλοποίησης άλλων 353 πολιτικών, μεταρρυθμίσεων ή εθνικών στρατηγικών.

Ο κάθε πολίτης δύναται να ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του όλου κυβερνητικού προγράμματος, να διαβάσει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία τόσο ανά Δήμο/Κοινότητα όσο και ανά Υπουργείο/Υφυπουργείο ή/και να μάθει πώς εξελίσσεται ένα έργο ή μια πολιτική που επηρεάζει τον ίδιο επισκεπτόμενος την επικαιροποιημένη και συνάμα διαδραστική ιστοσελίδα www.exandas.presidency.gov.cy

"Το πρόγραμμα «Εξάντας», ως μια ακόμη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη που ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχική διακυβέρνηση, συνεχίζει με συνέπεια να προβάλλει με διαφάνεια την πορεία του κυβερνητικού έργου και, ως εκ τούτου, να δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να το αξιολογήσουν όπως ορίζουν οι σύγχρονες αρχές χρηστής διοίκησης και βέλτιστων πρακτικών ενός σύγχρονου κράτους", αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Keywords
Τυχαία Θέματα