Συντεχνία Ισότητα: Αναγκαία η άμεση εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας 'Ισότητα' επιθυμεί να χαιρετίσει την θετική στάση της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών, για το θέμα της μετατροπής του εργασιακού καθεστώτος των «Εργαζομένων Αορίστου Χρόνου» σε καθεστώς Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα έχει αποδείξει, με μαθηματική ακρίβεια, την παραβίαση των δικαιωμάτων των Εργαζομένων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου, μέσω σχετικού οδηγού που εξέδωσε τον Μάιο του 2018.

Παράλληλα, ζήτησε και εξασφάλισε σχετική γνωμάτευση από εγνωσμένου κύρους

δικηγορικό οίκο, η οποία επιβεβαιώνει τις θέσεις της για πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων των εν λόγω υπαλλήλων προς τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Παράλληλα, επιθυμεί να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη συμπεριφορά της συντεχνίας ΑΣΔΥΚ η οποία, για ακόμη μία φορά, μέσω της γνωστής «τρωτής», επιστημονικά, γνωμάτευσης (κατ’ ακρίβεια «πληρωμένης διαφήμισης»), αφού αγνοώντας παντελώς το Ενωσιακό Δίκαιο και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθεί να επηρεάσει αρνητικά την όλη προσπάθεια για δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Με βάση την ιεραρχία των κανόνων δικαίου στην εσωτερική δικαιοταξία, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ενωσιακό Δίκαιο και η Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κείνται, αντίστοιχα, υπεράνω των εσωτερικών κανόνων δικαίου (ακόμα και του Συντάγματος) και της νομολογίας των εσωτερικών δικαστηρίων (ακόμα και του Ανωτάτου Δικαστηρίου). Διευκρινιστικά, ο καταργηθείς όρος «έκτακτος υπάλληλος» είναι ταυτόσημος/ισοδύναμος του όρου «εργαζόμενος ορισμένου χρόνου», ο οποίος έχει εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο με τη θέση σε ισχύ του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν. 98(Ι)/2003), στις 25 Ιουλίου 2003, εναρμονιστικού της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ και της Συμφωνίας-Πλαισίου, που αποτελεί παράρτημα της Οδηγίας και μέρος αυτής.

Στην Ελληνική Επίσημη Έκδοση της Οδηγίας γίνεται, επίσης, χρήση του ασυνήθους -κατά τον χρόνο σύναψης της Συμφωνίας-Πλαισίου (1999)- όρου «αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου χρόνου», ο οποίος, στην Αγγλική Επίσημη Έκδοση της Οδηγίας, αποδίδεται ως "comparable permanent worker". Με βάση, όμως, γλωσσικά βοηθήματα (αγγλο-ελληνικά λεξικά, ελληνο-αγγλικά λεξικά και άλλα) και τη συνήθη χρήση του στον καθημερινό λόγο, ο όρος "permanent" δεν μεταφράζεται σε «αορίστου χρόνου», αλλά ως «μόνιμος», «διαρκής», «τακτικός», «σταθερός», και ως αντώνυμος/αντίθετος του «προσωρινού», «έκτακτου» και «εποχιακού». Εν πάση περιπτώσει, η υπό αναφορά ταυτοσημία/ισοδυναμία αποδεικνύει ότι αμφότεροι οι όροι έχουν το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Συντεχνία Ισότητα, Αναγκαία,syntechnia isotita, anagkaia