Συμμετοχή Επ. Κουρσουμπά σε συνέδριο του ΣτΕ

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, μεταβαίνει σήμερα στο Στρασβούργο για να συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου που διοργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2017, με αφορμή τη 10η επέτειο της υιοθέτησης της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση, γνωστή ως «Σύμβαση Λανζαρότε».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τίτλος του Συνεδρίου είναι «Ending sexual exploitation and abuse of children: Towards a world

of trust” και καλεσμένοι είναι οι εκπρόσωποι όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών στη Σύμβαση Λανζαρότε, καθώς και εκπρόσωποι οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Σύμβασης Λανζαρότε, 10 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, να ανταλλαγούν απόψεις μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να καθοριστούν μελλοντικές δράσεις. Ακολούθως, η κα Κουρσουμπά θα συμμετέχει στις εργασίες της 19ης συνάντησης της Επιτροπής Λανζαρότε, ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί.

Η Σύμβαση Λανζαρότε, η οποία υιοθετήθηκε το 2007 από το ΣτΕ, είναι η πλέον εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη Πράξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ότι αφορά την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αποτελώντας ορόσημο στις προσπάθειες των Συμβαλλόμενων Κρατών για την καταπολέμηση της ειδεχθέστερης μορφής παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησής της είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και των πολιτικών, καθώς και η ανάληψη σειράς δράσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ιδιαίτερα την κινητοποίηση της κοινωνίας για την καταπολέμηση του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος κατά των παιδιών.

H Κύπρος έχει κυρώσει τη Σύμβαση Λανζαρότε και έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2015. Για την εφαρμογή της Συμβάσης, το 2014 ψηφίστηκε ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 (91(Ι)/2014).

Απόρροια του νέου σύγχρονου νομικού πλαισίου στη χώρα μας, υπήρξε η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, η οποία επιτρέπει μέσα από μια ολιστική και διαθεματική, εθνική προσπάθεια και συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων, να αντιμετωπιστούν όλα τα ελλείμματα που η Επίτροπος είχε κατά καιρούς επισημάνει στα πλαίσια του ελεγκτικού της ρόλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα
Συμμετοχή Επ, Κουρσουμπά, ΣτΕ,symmetochi ep, koursouba, ste