Κύπρος: «Καμπάνες» €21.650 για ακατάλληλα τρόφιμα

Σε 18.200 επίσημους ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων είχαν προβεί οι Υγειονομικές Υπηρεσίες κατά το 2018, ενώ συνολικά ελέγχθηκαν 10.445 επιχειρήσεις, από τις οποίες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχει η υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία, σε 38 από αυτές, αναφέρει η ετήσια έκθεση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία αφορά το έτος 2018, η Υγειονομική Υπηρεσία εξέτασε συνολικά 2.691 αιτήσεις από επιχειρήσεις τροφίμων και εξέδωσε 2.691 υγειονομικά πιστοποιητικά.

Επίσης, αναφέρει ότι εξετάσθηκαν 232 αιτήσεις από επιχειρήσεις τροφίμων και εκδόθηκαν 232 πιστοποιητικά καταλληλότητας για οχήματα μεταφοράς τροφίμων.

Σε σχέση με την επιβολή μέτρων σε επιχειρήσεις τροφίμων, αναφέρεται ότι το 2018 επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχει η υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία, σε 38 επιχειρήσεις τροφίμων, στις οποίες κατά τους Επίσημους Ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Νομοθεσίας και υγειονομικές ελλείψεις και προστίθεται ότι το συνολικό ύψος των προστίμων που επιβλήθηκε ανέρχεται στις €13.225.

Επίσης, τρεις περιπτώσεις καταχωρήθηκαν στο δικαστήριο για εκδίκαση.

Αναφορικά με τον έλεγχο και τις δειγματοληψίες τροφίμων, η έκθεση αναφέρει ότι κατά το έτος 2018 λήφθηκαν συνολικά 3.990 δείγματα τροφίμων τόσο από την χονδρική αγορά όσο και από το λιανικό εμπόριο, ενώ από τα 3.990 δείγματα, τα 174 ή ποσοστό 4.4% βρέθηκαν να μην συνάδουν με τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στις ισχύουσες Νομοθεσίες και Κανονισμούς.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι σε όλες τις περιπτώσεις έλαβαν άμεσα όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που προβλέπονται και διαφύλαξαν με επιτυχία τη Δημόσια Υγεία.

Εξάλλου, στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν για τις περιπτώσεις τροφίμων που βρέθηκαν να μην συνάδουν με την Νομοθεσία, επιβλήθηκε διοικητικό Πρόστιμο από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών σε 68 περιπτώσεις.

«Το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκε ανήλθε στις €21.650. Επίσης 3 (τρεις) περιπτώσεις οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου για εκδίκαση. Στάλθηκαν, επίσης, προειδοποιητικές επιστολές για λήψη διορθωτικών μέτρων σε άλλες 14 περιπτώσεις», αναφέρει η έκθεση.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Επιπλέον, κατά το έτος 2018 υποβλήθηκαν στην Υγειονομική Υπηρεσία συνολικά 248 παράπονα από καταναλωτές που αφορούσαν 32 περιπτώσεις για σήμανση, 60 για ξένο σώμα σε τρόφιμο, 48 για ποιότητα των τροφίμων, 59 για υγειονομική κατάσταση σε επιχειρήσεις τροφίμων, 11 για ημερομηνίες ανάλωσης οι οποίες είχαν παρέλθει, 34 για ισχυρισμούς για ακατάλληλα τρόφιμα, 3 για ακατάλληλα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τα τρόφιμα και 1 για ποιότητα πώλησης νερού από βυτιοφόρα οχήματα.

«Όλες οι περιπτώσεις διερευνήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα», διαβεβαιώνει η Υπηρεσία.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Σχετικά με τη διερεύνηση τροφικών δηλητηριάσεων, αναφέρεται ότι διερευνήθηκαν 26 περιπτώσεις δηλωτέων μολυσματικών ασθενειών. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν δύο περιπτώσεις Campylobacter sp, 18 Σαλμονελώσεις και 6 για Ηπατίτιδα Α.

Στο μεταξύ, η συνολική ποσότητα τροφίμων που καταστράφηκε λόγω ακαταλληλότητας κατά το έτος 2018 τόσο από το λιανικό εμπόριο όσο και από το χονδρικό εμπόριο, ήταν 919 κιλά τροφίμων και 10.554 λίτρα ποτών.

Οι ποσότητες αυτές των τροφίμων και ποτών κρίθηκαν ακατάλληλες κατόπιν δειγματοληπτικών και οργανοληπτικών ελέγχων, ενώ ο αριθμός πιστοποιητικών καταστροφής που εκδόθηκαν ήταν 4.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η ετήσια έκθεση των Υγειονομικών Υπηρεσιών αναφέρει, ακόμα, ότι Επιτροπή, η οποία αποτελείται από λειτουργούς των Υγειονομικών, των Φαρμακευτικών και των Ιατρικών Υπηρεσιών, εξέτασε συνολικά 1242 γνωστοποιήσεις/αιτήσεις για έκδοση άδειας για κυκλοφορία συμπληρωμάτων διατροφής στην εγχώρια αγορά και εγκρίθηκαν οι 1207. Επίσης, εξετάσθηκαν 20 αιτήσεις για παραχώρηση άδειας σε εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής οι οποίες έχουν εγκριθεί, ενώ έχουν ελεγχθεί στα Ταχυδρομεία Δεμάτων, 79 εισαγωγές συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία προορίζονταν για προσωπική χρήση του παραλήπτη.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Για το έτος 2018 η Υγειονομική Υπηρεσία άσκησε ελέγχους στο Λιμάνι Λεμεσού, στα αεροδρόμιο Λάρνακας και στα οδοφράγματα.

Για το Λιμάνι Λεμεσού, η έκθεση αναφέρει ότι ασκήθηκε έλεγχος σε 4.314 φορτία (εμπορευματοκιβώτια), που αφορούσε έλεγχο εγγράφων, φυσικούς ελέγχους, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους ιδιαίτερα σε ξηρούς καρπούς, φρούτα και λαχανικά, μπαχαρικά κ.α.

Λήφθηκαν συνολικά 296 δειγματοληψίες και 18 φορτία βρέθηκαν να μην συνάδουν. Από τα 18 φορτία η Υπηρεσία προέβη σε συνεργασία με τους εισαγωγείς, στην καταστροφή 11 φορτίων και τα υπόλοιπα 7 φορτία έχουν επανεξαχθεί, δηλαδή επιστράφηκαν στην χώρα προέλευσής τους.

Συγκεκριμένα, καταστράφηκαν 22,869 κιλά τροφίμων και επανεξάχθηκαν στις χώρες προέλευσής τους 126,752 κιλά.

Για το Αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά το έτος 2018 ελέγχθηκαν συνολικά 269 φορτία, ενώ στα οδοφράγματα ήταν αυξημένοι οι έλεγχοι με βάση Ευρωπαϊκή Οδηγία και ελέγχθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων που περιλαμβάνονται στην οδηγία.

Ο συνολικός αριθμός φορτίων που επιτράπηκε η διέλευσή τους κατά το έτος 2018 ήταν 132. Κατά τους ελέγχους, λήφθηκαν 36 δείγματα φρούτων και λαχανικών, τα οποία βρέθηκαν όλα να είναι συμμορφούμενα με τις σχετικές Νομοθεσίες.


Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα