Έκθεση-καταπέλτης του Γεν. Ελεγκτή για τεστ, μάσκες και απευθείας αναθέσεις

Έκθεση με θέμα  "ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 - Εργαστηριακές εξετάσεις Covid-19, Αγορά Προστατευτικών Μασκών, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας", ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία και δόθηκε σήμερα Τρίτη (13/10) στη δημοσιότητα. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα τις Έκθεσης, για την αγορά υπηρεσιών διενέργειας των μοριακών εξετάσεων COVID-19 κατά την περίοδο της πανδημίας, υπήρξε σε δύο περιπτώσεις απευθείας ανάθεση σε εταιρεία συμφερόντων πρώην Υπουργού.

«Καταγράφεται,

επίσης, ως γενική παρατήρηση, το γεγονός ότι ο Υπουργός δεν περιοριζόταν στην παραχώρηση έγκρισης, αλλά προηγουμένως έδινε ο ίδιος οδηγίες και καθόριζε σχεδόν όλες τις πτυχές της διαδικασίας, για την οποία στη συνέχεια του ζητείτο και έδινε την έγκρισή του. Τούτο δεν συνάδει με τη σχετική νομοθεσία», αναφέρει. 

Όσον αφορά τη διαμόρφωση τιμών για τις εξετάσεις, παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφοροποιήσεις/μειώσεις με την πάροδο του χρόνου. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται και στις καταγγελίες που έγιναν για περιπτώσεις ατόμων τα οποία, ενώ δήλωσαν ότι δεν έχουν υποβληθεί στην υπό αναφορά εξέταση, έχουν λάβει στα κινητά τους μηνύματα με τα σχετικά αποτελέσματα και τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στις καταστάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί για πληρωμή και τις οποίες τηρεί η ΔΑΠ. Το πιο πάνω σοβαρό θέμα κλονίζει, κατά την άποψή μας, την αξιοπιστία τόσο των αποτελεσμάτων όσο και των καταστάσεων με τα άτομα τα οποία υποβλήθηκαν στην υπό αναφορά εξέταση και θα πρέπει να τύχουν περεταίρω σοβαρής και λεπτομερούς διερεύνησης και ελέγχου από την αναθέτουσα αρχή, κυρίως πριν την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής προς τους Αναδόχους.

«Στις 24.9.2020 ενημερωθήκαμε από τη Γενική Διευθύντρια του ΥΥ ότι, από τον έλεγχο που είχε διατάξει να διενεργηθεί στα αρχεία/έγγραφα που συνόδευαν 6.441 καταχωρίσεις εξετάσεων, για τις οποίες ζητούσε πληρωμή συγκεκριμένο ιδιωτικό εργαστήριο, διαπιστώθηκε πως τεκμηριώνεται η πληρωμή μόνο για τις 4.409 εξετάσεις, ενώ για τις υπόλοιπες υπήρξαν ευρήματα που δεν δικαιολογούν πληρωμή», προστίθεται. 

«Σχετικά με την αγορά εννέα εκατομμυρίων προστατευτικών μασκών μιας χρήσης έναντι δαπάνης €4,68 εκ πλέον ΦΠΑ από τη ΔΑΠ, διαπιστώσαμε πως η ΔΑΠ δεν τήρησε πλήρως τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ούτε και τις αρχές της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όλων των οικονομικών φορέων, αρχές που αποτελούν την πεμπτουσία της περί των δημοσίων συμβάσεων ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας», αναφέρεται. 

Δείτε την Έκθεση ΕΔΩ. 

Keywords
Τυχαία Θέματα