'Ναυτιλιακή Κύπρος 2019': Περιβάλλον και τεχνολογίες στο επίκεντρ

Τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και οι τεχνολογικές εξελίξεις απασχόλησαν τις σημερινές εργασίες του Συνεδρίου "Ναυτιλιακή Κύπρος 2019" που πραγματοποιείται στη Λεμεσό με την συμμετοχή εκατοντάδων διακεκριμένων ομιλητών και συμμετέχοντων από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την φήμη του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα ναυτιλιακά συνέδρια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι διοργανωτές, η πρώτη συζήτηση της ημέρας εξέτασε

το θέμα "Μήπως η ανταγωνιστικότητα αποτελεί το τίμημα για την προστασία του περιβάλλοντος;" (“Is competitiveness the price of environmental protection”),

Η ομάδα ομιλητών συμφώνησε ότι, στην απουσία διεθνών κανόνων, θα καταστεί δύσκολο να διατηρηθεί ίσος ανταγωνισμός. Αναφέρθηκε ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο πρόκληση αλλά και ευκαιρία για καινοτομία.  Σε σχέση με την εκπλήρωση περιβαλλοντικών στόχων, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων  (scrubbers) αποτελούν μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος, με την δέσμευση αξιολόγησης των επιστημονικών τεκμηρίων που σχετίζονται με τα ύδατα πλύσης («scrubber washwater»), προτού ληφθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω νομοθετικές πράξεις.  

Συζητήθηκε, επίσης,  η εφαρμογή μπαταριών και μεθανόλης ενώ προωθήθηκε έντονα η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Έγινε αναφορά στα ισχυρά περιβαλλοντικά πρότυπα, στην ανταγωνιστική τιμολόγηση  και στην αύξηση της διαθεσιμότητας, καθώς και στο ότι τα βιοκαύσιμα δύνανται να αποτελέσουν μέσο για να αξιολογηθεί κατά πόσο το LNG μπορεί να εκπληρώσει τους περιβαλλοντικούς στόχους μέχρι το 2050.   Καταλήγοντας  η ομάδα ομιλητών επεσήμανε ότι οι καταναλωτές θα ωθήσουν την περιβαλλοντική αλλαγή καθώς η επιρροή τους αναπτύσσεται ραγδαία και επιθετικά.

Ακολούθως της πρώτης συζήτησης, η κα K D Adamson Futurist &CEO, Futurenautics Group, επεσήμανε πως ο συνδυασμός διαφόρων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, παγκοσμίων τάσεων και νέων γενεαλογικών   νοοτροπιών θα επηρεάσουν τις ζωές μας δραστικά και θα αναδιαμορφώσει το περιβάλλον λειτουργίας. Εισηγήθηκε ότι, θα υπάρξει σεισμική αλλαγή και πρότεινε ότι οι θεμελιώδεις υποθέσεις στις οποίες βασίζονται οι επιχειρήσεις, η κοινωνία και η οικονομία εδώ και αιώνες θα πρέπει να επανεκτιμηθούν. Αποτελεί πεποίθησή της ότι στο μέλλον η ναυτιλία θα είναι ψηφιακή, κυκλική και με μειωμένη χρήση άνθρακα ωθώντας στην ανάπτυξη.

Η δεύτερη συζήτηση της ημέρας εστιάστηκε στο θέμα «Διαχείριση  της αλλαγής: Διαταραχή ή καταστροφή;» ("Managing change: Disruption or destruction?”).

Η ομάδα ομιλητών συζήτησε τρόπους με τους οποίους η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να  αξιοποιήσει τις εξελίξεις στην τεχνολογία με σκοπό να καταστεί καλύτερη, εξυπνότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.   Τονίστηκε η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη θα είναι κεντρικοί παράγοντες στην προσαρμογή με τις προκλήσεις που το μέλλον επιφυλάσσει. Περαιτέρω, οι εισηγητές συμφώνησαν ότι, η επιμόρφωση της νέας γενεάς αποτελεί το εναρκτήριο σημείο που θα διασφαλίσει ότι οι νέοι αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τα οφέλη που η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει να προσφέρει. 

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Keywords
Τυχαία Θέματα